121doc.se
Tillverkad av Pfizer

Viagra

Viagra från Pfizer är den första och även mest använda behandlingen mot erektil dysfunktion i världen och det är av en anledning flest män väljer just den här behandlingen.

Vid 2010 var det 37 miljoner män som hade behandlats med läkemedlet och mängden ökar hela tiden.

Här kan du läsa mer om erektil dysfunktion, Viagra som behandling samt snabbt och säkert beställa hem behandlingen till din dörr.

 • Kliniskt bevisad effekt inom 30 minuter
 • Effekt i ca fyra timmar
 • Äkta vara från Pfizer
 • Leverans i hela Sverige

100mg förpackning
100mg förpackning Originalförpackning Obruten förpackning

Det här är Viagra

Pfizers Viagra är ett receptbelagt läkemedel som behandlar oförmåga att få eller behålla erektion. Läkemedlet ingår inte i högkostnadsskyddet vilket innebär att man betalar hela kostnaden själv. Hos 121doc kan du direkt få såväl recept utskrivet som behandlingen hemskickad från vårt apotek diskret ända till din dörr imorgon.

Viagra har sedan introduktionen på marknaden 1998 varit omåttligt populärt världen över. Det blå magiska pillret är världens mest kända läkemedel tack vare sin tillförlitlighet. Ett piller intas mellan 14-60 minuter innan samlag och har till uppgift att underlätta blodflödet till de svällkroppar i penis som gör erektionen möjlig. Man kan räkna med att märka av effekten i upp till fem timmar, det vill säga att under den tiden har mannen lättare att såväl få som behålla erektion.

Det är väldigt många män som antingen har svårt att få erektion inför sexuell aktivitet eller behålla erektionen under den sexuella aktiviteten. Man räknar med att av alla svenska män mellan 40 och 70 år så har nästan hälften någon form av problem med sin erektion. För att slippa oroa sig för om erektionen ska komma eller hålla i sig och istället kunna fokusera på sin och sin partners njutning finns Viagra. Pillren ska endast användas av män som är 18 år eller äldre.

Så fungerar Viagra i kroppen

Penis består av flera komponenter, tre av dessa löper parallellt från bäckenet hela vägen ut till ollonet. Dessa delar består av svampliknande vävnad som har väldigt många blodkärl. Viloläge för blodkärlen är att de är sammandragna och det är då svårare för blod att strömma till penis vilket gör den mjuk och avslappnad.

När sexuell stimulans sker öppnar sig blodkärlen och blod strömmar in samtidigt som vener drar sig samman. Venerna är de blodkärl som i slakt tillstånd leder blod bort från penis. Eftersom blodtillflödet ökar samtidigt som venerna stryps skapar de fyllda blodkärlen en erigerad penis vars erektion varar längre.

Har man svårt att uppnå eller behålla full erektion hjälper Viagra till med detta. Den aktiva substansen Sildenafil hämmar enxymet fosfodiesteras typ 5 som gör det lättare för blodkärlen att vidga sig så blodet kan flöda in i penis när mannen blir sexuellt stimulerad. Detta innebär att det krävs såväl lust som stimulering för att läkemedlet ska ge effekt.

Sildenafil verkar genom att hämma enzymet fosfodiestras-5 (PDE5) och kallas därmed PDE5-hämmare. Detta innebär alltså att muskulaturen i penis kärl och dess svällkroppar slappnar av så erektion kan uppstå.

Att ta rätt dos av Viagra


Viagra har genomgått flera kliniska tester

121doc tillhandahåller recept för Viagra från Pfizer i doserna 25mg, 50mg samt 100mg. Startdosen för behandlingen är 50mg och sedan utvärderar man om dosen räckt för att få den önskade erektionen samt om man upplevt några biverkningar. Räcker inte dosen ökar man och beställer istället hem Viagra 100mg. Upplever man vid 50mg önskvärd erektion men även biverkningar så kan man minska dosen till 25mg då detta kan eliminerar biverkningarna.

Studier har visat att den vanligaste orsaken till att behandling med Viagra inte fungerar är felaktig dosering. Skulle pillret inte fungera första gången så är det troligt att detta inte beror på preparatet i fråga utan snarare på psykiska spänningar, förväntningar eller att man inte haft sexuellt umgänge under en tid (detta enligt Pfizers hemsida samt Atiemo HO et al. J Urol. 2003; 170:2356-2358).

Det är även påvisat att Viagra behövs användas minst 3-4 gånger innan man får en tillfredsställande erektion. I vissa fall tar det upp till 8 försök innan önskat resultat uppnås. (Detta enligt McCullough AR et al. Urology. 2002;60(suppl 2b):28–38.) Det är därför nödvändigt att ge läkemedlet tid och att pröva sig fram. Om du inte får önskat resultat kan det vara nödvändigt att öka dosen, dock inte så dosen tas oftare än en gång om dagen.

Doser över 100 mg av Viagra ger inte ökad effekt, dock kan biverkningarna och dessas svårighetsgrader öka om man tar mer än utskriven dos så detta ska inte göras.

Fördelar med Viagra

Genom att köpa Viagra får du en enkel och exakt behandling för erektionsproblem i stort sett oavsett vad den bakomliggande orsaken är. Detta då läkemedlet även fungerar om det är psykologiska faktorer som spelar in, om man har en ryggmärgsskada, lider av depression eller har blandade erektionsproblem. Det är bara att ta ett piller mellan 14-60 minuter innan penetration ska genomföras oavsett vilken dosen man använder sig av.

Viagra är tillförlitligt på samtliga punkter då det verkar snabbt genom att enkelt absorberas i kroppen med en kort halveringstid. Effekten sitter i i ungefär 5 timmar och är ute ur kroppen på ca 24 timmar.

Idag vet man att en faktor för erektionens kvalité är erektionens hårdhet. För att bedöma erektionens kvalité har man därför tagit fram en skala på fyra grader. På skalan behövs grad 3 för att kunna genomföra ett samlag men grad fyra eftersträvas för att uppnå större sexuell tillfredsställelse då detta står i relation till hårdheten.

Många män som använt Viagra har även fått sänkt blodtryck och hjärtfrekvens samt fått bättre syreupptagning. Detta är troligtvis en följd till att sexlivet förbättras genom att kunna vara fysiskt aktiva längre, männen fått tillbaka sin självkänsla och mådde bättre över lag.

Så många som 96% av männen som behandlas är nöjda! Pfizer var först i världen med att lansera PDE5-hämmaren med oerhört många behandlade män sen dess. Detta har inneburit att de har under lång tid kunnat följa patienterna samt utvärdera behandlingens resultat såväl kortsiktigt som långsiktigt. (Carson et al. Urology 2002; 60 (2B). The efficacy of sildenafil citrate (Viagra) in clinical populations: an update.)

Att tänka på när man tar Viagra

Hur snabbt man märker av verkan är olika från person till person men det kan ta mellan 14 minuter och upp till en timme. Man tar pillret cirka en timme innan samlag, antingen med eller utan mat. Dock kan vara värt att notera att om det intas tillsammans med en fettrik eller stor måltid kan det ta längre tid innan effekten märks av. Behandlingen bör inte intas i samband med stora mängder alkohol. Detta då alkohol tillfälligt minskar förmågan till att få erektion.

Pillren är känsliga för fukt och ska därför förvaras i sin originalförpackning till dess att de ska tas.

Biverkningar av Viagra

Precis som med alla läkemedel kommer Viagra med några biverkningar. Den vanligaste biverkningen är huvudvärk som fler än 10% upplever.

Andra vanligt förekommande biverkningar som upp till 10% upplever är illamående, ansiktsrodnad, värmevallningar och matsmältningsproblem.

Man kan när man använder läkemedlet märka att olika typer av påverkan på synen. Vissa upplever att färgseendet förändras, man kan bli mer ljuskänslig eller få dimsyn.

Tack vare Viagras korta halveringstid jämfört med andra läkemedel så är dessa biverkningar kortvariga. 
Det är mycket sällsynt med förlängd och ibland smärtsam erektion. Detta kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare. Om din erektion vara längre än 4 timmar ska läkare kontaktas omedelbart.

Kvinnor ska inte använda sig av Viagra. Man kan använda läkemedlet om ens partner är gravid, ammar eller om man planerar att skaffa barn. 
Om du upplever biverkningar är detta något som läkaren ska informeras om. Biverkningarna kan eventuellt avhjälpas genom att sänka dosen men bibehålla verkningsgraden av sildenafil.

Läs alltid bipacksedeln innan du börjar med ett nytt läkemedel. Där hittar du en fullständig lista över biverkningar samt annan viktig information. Har du några frågor om Viagra, biverkningar, dosering eller annat medicinskt svarar våra läkare gärna på detta. Kontakta oss per mail, vår chatt eller genom att ringa oss direkt så svarar vi gärna på dina frågor.

Vilka som inte bör ta Viagra

Du ska inte använda dig av läkemedlet om du är allergisk mot den aktiva substansen, sildenafil, eller någon av de andra innehållsämnena:

 • Mikrokristallin cellulosa
 • Kalciumfosfat (anhydrat)
 • Kroskarmellosnatruim
 • Magnesiumstrearat
 • Hypromellos
 • Titandioxid (E171)
 • Laktosmonohydrat
 • Triacetin
 • Indigokarmin aluminiumlack (E132)

Viagra ska inte tas i om man tar nitrater som man används för att lindra bröstsmärtor eller angina pectoris (kärlkramp) på grund av interaktionen läkemedlen emellan. Denna kombination kan utlösa ett blodtrycksfall som kan innebära en hjärtinfarkt eller kärlkrampsanfall. Eftersom läkemedlet finns kvar i kroppen kan det även vara farligt att ta nitrater en tid efter att man tagit Viagra. Får man bröstsmärtor under eller efter samlag ska man omedelbart kontakta läkare och alltså inte ta nitrater. Exempel på nitrater är glycerol, trinitrat, isorbid mono nitrat och nicorandil.

Att kombinera Viagra med amylnitrit är farligt med samma risker som nämnt ovan. Läkemedlet används idag inte i Sverige men det förekommer att personer tar amylnitrit som en drog, då kallat poppers. Det kan alltså innebär att man få en hjärtinfarkt eller kärlkrampsanfall.

Om du tar proteashämmare som en del av behandlingen av HIV kan du börja med att få den lägsta dosen Viagra 25 mg utskrivet.

Om man har en sjukdom som innebär att man bör undvika sexuell aktivitet ska man inte använda sig av behandlingen. Detta kan till exempel vara en allvarlig hjärtsjukdom. Detsamma gäller om leverfunktionen är allvarligt nedsatt.

Behandlingen kan påverka förmågan att köra bil. Då olika personer reagerar olika på medicinen är man själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Du bör veta hur du regerar av Viagra innan du tar avser köra bil eller annat fordon i samband med att ha intaget läkemedlet. Detta gäller även om man har ett arbete som kräver särskild uppmärksamhet.

Läkemedlet skrivs inte ut till kvinnor på 121doc, detta främst då det inte finns några undersökningar som styrker Viagras effekt på kvinnor. I de undersökningar som har genomförts har en stor del av de deltagande visat på en placeboeffekt på den sexuella lusten hos kvinnor som dock styrker den psykologiska inverkan hos män.

Viagra i kombination med andra läkemedel

Tar du andra mediciner så ska du informera din läkare om detta när du svarar på de medicinska frågorna vid beställning av Viagra. Detta för att läkaren ska kunna avgöra att det är säkert för dig att ta del av behandlingen.

Det finns några läkemedel att ha i beaktning om man ska beställa behandlingen. Detta då det finns risk för att läkemedel som tas samtidigt kan påverka varandra. Det kan bland annat innebära att man behöver ändra sin dos, men viktigast är att se till att det är säkert att ta läkemedlen tillsammans. Detta oavsett om det gäller andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel.

Man kan inte använda sig av Viagra samtidigt som man tar annat läkemedel mot erektionsproblem utan att ha rekommenderats detta av en läkare.

Det finns flera andra läkemedel som likt Viagra innehåller Sildenafil. Detta kan vara viktigt att veta så man inte får i sig för mycket av det verksamma ämnet. Exempel på läkemedel som också innehåller sildenafil kan vara

 • Idilico
 • Revatio
 • Sildeanil med tillverkarens namn tillagt, så som Sildenafil Accord

Vid intag av alfa-receptorblockerare så som Alfuzosin eller Indoramin för att behandla högt blodtryck eller prostataproblem kan vissa patienter uppleva yrsel eller svimningskänsla cirka 4 timmar efter att ha tagit Viagra. För att minska risken för symtomen bör alfa-receptorblockerna tas regelbundet med en fast dos innan du tar Viagra, som läkaren skriver ut 25 mg för.

Att lagligt beställa äkta Viagra på nätet till Sverige

Eftersom Viagra är ett receptbelagt läkemedel behöver du ha ett recept utskrivet för att få ha inneha och använda dig av behandlingen. Genom att svara på medicinskt relevanta frågor som granskas av läkare så kan du på 121doc få recept utskrivet och behandlingen diskret och snabbt hemskickat till din dörr på mindre än 24 timmar om det beställs före 17:30.

Vi använder oss av helt neutrala paket utan märkning av apotek, hälsomedel eller annat som kan indikera vad paketet innehåller. Betalar du med kort kommer det stå ”Hexpress ltd” som mottagare av summan.

Vi erbjuder kostnadsfri leverans med UPS eller om mer diskretion behövs skickas behandling till ett postutlämningsställe där du kan hämta upp paketet utan att få avi skickad hem till dig.

Allt sker online och man slipper potentiellt pinsamma samtal med läkare genom att lämna informationen skriftligt i vårt formulär under konsultationen. Eftersom våra läkare ser över alla svar i konsultationen kan du alltid vara trygg med att behandlingen är helt ofarlig att använda sig av. Vi levererar till hela Sverige.

Så vet du att det är äkta vara

När du beställer en behandling genom 121doc så kan du alltid vara helt säker på att det du mottar är äkta och orört. Vi tillhandahåller endast genuina produkter mot recept och styrker detta på flera sätt. Pfizers Viagra är diamantformad, är dragerad med ett blått hölje och är vit på insidan. Viagratabletten är stämplad på båda sidor. På ena sidan är tabletten stämplad med Pfizers loga och på andra sidan av pillret finns stämpeln VGR följt av 25, 50 eller 100 baserat på dosen.

På varje förpackning finns det stämplat utgångsdatum samt ett partinummer (batch number på engelska) som stämplas på hos Pfizer under produktion.

Förpackningen är märkt med läkemedlets namn, dosen samt Pfizer.